Doprava zdarma u nákupu od 2 500 Kč Doprava


Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení obchodních podmínek
Prodávající stanovuje tyto obchodní podmínky, platné pro nákup na e-shopu https:// www.riteintherain.cz.
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.riteintherain.cz k uzavírání kupní smlouvy (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pozdějšími změnami obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Prodávající
Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu na https://www.riteintherain.cz a tím je Unique Ideas s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc, IČ: 17082374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, zapsaná pod spisovou značkou C89171.

3. Objednávka, kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na https://www.riteintherain.cz. Kupní smlouva vzniká, není-li níže uvedeno jinak, odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem.

4. Zboží
Zbožím se rozumí věci, které jsou nabízeny prodávajícím prostřednictvím e-shopu k prodeji na webové stránce https://www.riteintherain.cz. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací a vlastnostmi uváděnými v detailu daného zboží.

5. Cena
Částka, která je u každého jednotlivého zboží uvedena je včetně DPH. Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zveřejněna. Tato částka však neobsahuje náklady na dodání, které jsou uvedeny samostatně. Konečná částka, kterou bude kupující platit za zboží včetně jeho dodání, je uvedena na konci objednávky a bude potvrzena prodávajícím zasláním potvrzení o uzavřené smlouvě. Faktura vystavená na základě závazné objednávky kupujícího je daňovým dokladem.

6. Způsob platby
Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží některou z těchto alternativ platby:
a) platba v hotovosti nebo platební kartou na dobírku
b) platba předem prostřednictvím kreditní karty nebo převodem z bankovního účtu

7. Dodací lhůta a možnosti dopravy
Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je objednané zboží skladem, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat a předat dopravci do 2 pracovních dní. Dodací lhůta je tedy v závaznosti na vytížení dopravců 2 - 4 pracovní dny. Kupující je oprávněn zvolit při nákupu zboží některou z těchto alternativ dopravy:
a) doručení na zvolenou adresu přepravní službou PPL či Zásilkovna
b) doručení na výdejní místo Zásilkovny
c) osobní odběr na prodejně

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a zboží samotné a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, naopak neměl by ji převzít. Podpisem dodacího listu kupující totiž stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, zejména, že nebyla přepravou poškozena. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky proto nemůže být brán zřetel.

8. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo do 14 pracovních dnů od doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy a to bez udání důvodu. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu v jejím průběhu formou vyplněného návratového listu a jeho zasláním na email info@riteintherain.cz. Neporušené a neopotřebované zboží i s příslušenstvím je povinen kupující bez zbytečného odkladu vrátit na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 2 tohoto dokumentu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající, nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží, všechny prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, na účet uvedený v návratovém listu. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

9. Reklamace
Na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím https://www.riteintherain.cz poskytujeme záruku v délce minimálně 24 měsíců a začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. V případě reklamace vadného zboží tak zašle kupující vyplněný reklamační list na email info@riteintherain.cz. Po obdržení reklamace vč. reklamačního listu bude prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace do 2 pracovních dnů. Dopravu reklamovaného zboží v případě uznání hradí prodávající. Reklamace je možná i v kamenné prodejně v Olomouci.

10. Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Pro řešení sporů lze také využít on-line platformu, nacházející se na internetové adrese: https://ec.europa.eu/customers/odr

11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu).


Platné od 1.11.2021